Retreats
Onlineforedrag
Familievejledning


Foredrag

Retreats

Om mig

Jeg er uddannet Familierådgiver med speciale i følelsesmæssige svigt, jeg har arbejdet som Børne- og Familierådgiver og har læst en kandidat i Pædagogisk Psykologi på Aarhus Universitet. Lige nu læser jeg på tredje året, på min fireårige uddannelse til Familie- og Psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut & Dansk Familieterapeutisk Institut i Aarhus.

Jeg arbejder kropsorienteret og traumeinformeret, og jeg betragter derfor krop og sind som en samlet helhed og funktion, der ikke kan skilles ad. Vores krop og nervesystem husker alle vores tidligere erfaringer og overvældende, dysregulerede oplevelser, der i høj grad påvirker vores tanker og vores sind. Omvendt påvirker vores tanker også vores følelser og kropslige fornemmelser. 

Jeg er helhedsorienteret i min måde at arbejde på og er derfor optaget af, at arbejde med alle de elementer, både indeni og udenfor os selv, der påvirker os og skaber ubalancer.

Jeg har en bred og dybdegående teoretisk viden indenfor psykologien, og er fagligt funderet i Psykodynamikken og betragter derfor vores liv, krop og psyke, som formet af de omgivelser og mennesker, vi er opvokset i og omkring. Jeg er særligt optaget af vores første tre leveår, som fundamentet for det menneske, vi er blevet til i dag. Vores tilknytningsmønstre skabes tidligt i livet og danner fundamentet for måden, vi har det med os selv, og vores evne til at indgå i tætte relationer med andre mennesker. 

Uddannelse:

Psykoterapeutisk Institut, Aarhus (PIAA) 2019 – 2021

Dansk Familieterapeutisk Institut (DFTI) 2022 – 2024

Som samlet udgør en 4 årig uddannelse til certificeret Familie- og Psykoterapeut.

Find dit personlige Fundament, Psykoterapeutuddannelsen 2018

125 uddannelsestimer i at udvikle personligt lederskab. Herunder:

  • At udvikle, mærke og udtrykke personlige følelser og tanker, på kontaktfulde måder.
  • At udvikle kompetence til at formulere realisable, personlige mål og evne til, at forfølge målene til tilfredshed.

Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet 2014 – 2016

Speciale i angst og særlig sensitivitet blandt børn

Social Work Degree, Deakin University, Melbourne Australia 2012

Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College, 2009-2013

Speciale i Familierådgivning, tilknytning og følelsesmæssig omsorgssvigt

 

Erhvervserfaring:

Selvstændig Familievejleder og Psykoterapeut 2020 – nu

En del af ekspertpanelet hos Klub Æblebørn / Anette Straadt 2020 – nu

Psykologisk Chat- og Brevkasserådgiver hos Cyberhus 2015-2016

Børne- og Familierådgiver 2013-2014

" Maria har en helt særlig varme, mildhed, indlevelsesevne og imødekommenhed. Hun formåede på fineste vis at skabe et trygt og kærligt ”rum” på trods af, at samtalen var online "

”Kære Maria. Jeg kan mærke, at de snakke vi har, er vigtigere og smukkere end noget, jeg længe har givet mig selv lov til. Din energi og varme føles så tryg, på en helt særlig måde. Så tak af hjertet, Maria. Tak for dig og alt, hvad du er og gør.”
– Josefine. 
 
 
”Det var super rart og givende for os begge. Jeg tror især, at det var rart for mig også at høre, at det er hårdt og opslidende for alle forældre, hvis de skal være på og lege med deres børn, i alt deres vågne tid. Det har været svært for mig at være i, at jeg reelt ikke føler, at jeg kan være i det mentalt – og derfor ender med at være en fysisk ”beholder”, der bare går rundt. Tusind tak for en virkelig nærværende samtale! Det var så dejligt at føle sig mødt, hørt og forstået.”
-Nina.
 
 
“Først en kæmpe tak. En tak for at lytte til mig, at se mig for den jeg er og det jeg kan. Og tak for at stille spørgsmål. 
Og en kæmpe tak for at jeg står med større sikkerhed i mit moderskab, især når mit nervesystem er på overarbejde, der er gråd og søvnen lille. Det har gjort en forskel for mig og min familie. Jeg er ikke længere bange for at min søn går i stykker ved gråd, og jeg er hellere ikke bange for at jeg gør det. Du har lært mig at sætte mit hjerte på plads, når jeg taber det. Du taler et sprog jeg er vild med, som min krop forstår. Jeg ved at vores veje vil mødes igen, og jeg glæder mig. Tak for det du har lært mig, og tak for det du har mindet mig om.”
– Camilla

Inspiration

Vi må stoppe med at dele, og i stedet vende hjem til os selv, når motivationen drives af at opretholde et ydre billede af, 
at være det gode menneske. 

Den følelse kommer indefra og er langt vigtigere at mærke og registrere, end at dele og dokumentere 💔
Vi lever (stadig) i en følelsesforskrækket verden, hvor svære følelser er noget vi lærer, ikke at vise i offentligheden, og som vi må tage os af derhjemme bag lukkede døre 😮‍💨⁣
⁣
Hele det subtile, kulturelle pres omkring idealet om at have lydige, glade og “velopdragne” børn, efterlader et massivt pres på forældre, som kan gøre det så svært enten at kunne berolige sit barn i offentligheden, overhovedet at have barnet med, eller at tillade barnets raseri blandt andre mennesker, fordi presset over de vurderende øjne bliver for massivt.⁣
⁣
Vi må udrydde ideen om, at altid glade og velopdragne børn er lig med velfungerende og sunde børn. ⁣

Børn i trivsel, er dem der får lov til at have det, som de har det - og som dermed får lov til at udtrykke alle slags følelser. ⁣
⁣
Uanset hvor de er. ⁣

Næste gang, du ser en forælder med et grædende eller rasende barn, så send lige et varmt, forstående og medfølende smil 😮‍💨

Hvad er dine erfaringer med det her?

Og hvad er det mest hjælpsomme for dig, når du står med et dybt frustreret barn blandt (mange) andre mennesker?
⁣
______⁣
⁣
#raseri #nedsmeltning #følelser #storefølelser #nervesystem #normalisering #sårbarhed #trøst #regulering #omsorg #omsorgsrevolution #følelsesregulering #affektregulering #kontakt #forbindelse #forældreskab #moderskab #morliv #moderliv #barsel #børn #bevidstforældreskab #familie #familieliv
Selvværdet (eller selvfølelsen) er motoren bag evnen til at indgå i sociale interaktioner med ro.⁣⁣
Den er desuden hele omdrejningspunktet for måden, vi har det med os selv.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
Ros fremmer selvtilliden, som blokerer for en dybere kontakt til selvet, hvis selvfølelsen ikke først og fremmest er blevet opbygget.⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
Anerkendelse og accept fremmer derimod forbindelsen til selvet, styrker selvfølelsen og skaber en større ro omkring at være i sig selv og i relationer med andre mennesker. Den skaber naturligt den drivkraft indefra, der gør, at vi med en stærk, indre fornemmelse for os selv, naturligt vil interagere med selvtillid, ro og autenticitet i nære relationer.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Derfor bør vi være langt mere optagede af, at fremme selvfølelsen end selvtilliden. ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Selvtilliden kommer nemlig mere naturligt, hvis selvfølelsen først er blevet styrket / bevaret.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Ikke omvendt. ⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
At følelsesregulere sit barn, spiller desuden en væsentlig rolle for udviklingen af barnets selvfølelse og kontakt indadtil. ⁣⁣
⁣⁣
Lige nu kan du købe mit onlineforedrag “Følelsesregulering” til halv pris (75 kroner) gennem linket i bio.

Jeg har desuden 50 % rabat på mine 2 andre onlineforedrag også : 

“Adskilt i forbundethed”

+ 

“Hjemmepasning eller Institutionsliv”
⁣
Det bliver ikke længere muligt at købe foredragene efter sommerferien, så det er sidste chance for at købe adgang og sidste chance for at købe med rabat.⁣
⁣
Link i bio, hvor du kan få meget mere information om, hvilken viden du får gennem hvert enkelt foredrag.

Foredragene varer en time + en halv times besvarelse af spørgsmål.⁣
⁣⁣
Link i bio 👋🏼⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
_____⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
#selvfølelse #selvværd #selvtillid #ros #anerkendelse #børnesyn #relationer #relationererdetvigtigstevihar #relationskompetence #væren #gøren #venskaber #selvomsorg  #egenomsorg #følelser #familieliv #forældreskab #bevidstforældreskab #familierådgivning #familievejledning #terapi #psykoterapi #psykologi #pædagogiskpsykologi #hjemmepasning #hjemmeunger #hjemmebørn #hjemmeliv #omsorgsrevolution #omsorg
Det “gamle børnesyn” er ikke bare et gammelt børnesyn, men et forældet menneskesyn. ⁣⁣
⁣
Det handler nemlig ikke kun om måden, vi møder børn på. Ligeså meget om måden, vi voksne møder hinanden på!⁣
⁣⁣
Det nye (som slet ikke er nyt) handler om at møde hinanden nysgerrigt. Om at respektere hinandens grænser og syn på livet. Om at prøve at forstå, hvordan vi hver især opfatter og forstår den verden, vi lever i.⁣⁣
⁣⁣
Det handler om at anerkende hinanden, for dem vi er, i stedet for at se hinandens yderside og bedømme, fordømme og vurdere den. ⁣⁣⁣
⁣⁣
Det handler om at lytte til hinanden, fremfor kun at se. ⁣⁣⁣
⁣⁣
Det handler om at være hinandens rollemodeller og om at forstå. ⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
Jeg bliver rørt ved tanken om en verden, hvor alle møder hinanden på den her måde. Hvor vi virkelig anerkender, rummer og lytter til hinanden, fremfor at insistere på at få ret og vurdere, fordømme, bebrejde og kritisere hinandens måde at gøre tingene på og måde at leve livet. 💆🏻‍♀️⁣
⁣
You do you. ⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
________⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
#detnyebørnesyn #børnesyn #anerkendelse #rummelighed #kærlighed #opdragelse #tryghed #børneopdragelse #skældud #dropskældud #forældreskab #forældrelivet #bevidstforældreskab #familieliv #familie #familietid #børn #psykologi #psykoterapi #egenomsorg #familierådgivning #familievejledning #rollemodel #indrebalance #bæredygtigtfamilieliv #bæredygtighed
Som et levn fra behaviorismen, har vi det med at tro, at børn er en helt særlig type mennesker, der retter ind og bliver bedre fungerende mennesker af, at blive mødt i deres adfærd, at blive irettesat og talt hårdt til. ⁣
⁣
Det er ikke tilfældet. Tværtimod. Intet menneske næres, udvikler sig eller vokser af hårde ord - hverken børn eller voksne. Vi har tværtimod brug for at blive mødt i vores indre tilstand. 
⁣
Og jeg har fuld forståelse for (og genkender det), at når vi bliver presset (nok!), så har vi ikke ressourcer til at gøre andet.⁣
⁣
Men vi kan hjælpe os selv med at øge ressourcerne til at være i en mere ligeværdig relation, ved at tage os mere kærligt af os selv.⁣
⁣
Book en samtale gennem linket i bio,
hvis du har brug for hjælp og støtte til det 👋🏼⁣
⁣
________⁣
⁣
#skældud #straf #opdragelse #stimulirespons #udviklingspsykologi #børnesyn #detnyebørnesyn #forældrelivet #moderlife #ogdetvarmor #relationer #familieliv #familieterapeut #børneliv #børnepsykologi #udviklingspsykologi #familievejledning #psykoterapi #familieterapi