Jeg har fået lov til at teste spillet “Alle mine følelser – indeni og udenpå” af webshoppen Ciha.dk, der sælger sprogudviklende og læringsstimulerende legetøj for børn. Indlægget indeholder derfor reklame.

Barnets følelsesmæssige udvikling har en fundamental betydning for dets personlighedsudvikling og måde at fungere i verden på – både nu og her, og senere i livet, som voksne mennesker.

Vi har en tendens til at måle og veje alt i dette samfund, der handler om præstationer, vores evner udadtil, det vi gør, vores måde at handle på og det vi opnår udadtil. Kort sagt, alt hvad der foregår på vores yderside. Det får den konsekvens, at vores inderside bliver prioriteret i en utilstrækkelig grad. Vores inderside handler om vores følelser, vores væren, vores måde at have det på, hvem vi er som mennesker, vores grænser og behov. Lidt forenklet sagt, handler ydersiden også om vores selvtillid og indersiden om vores selvværd. De fleste forældre er opvokset med meget ros for deres præstationer og med spejlinger på deres yderside. Det opbygger selvtilliden, men ikke selvværdet. Selvværdet opbygges ved at tage barnets indre liv alvorligt. At forstå barnets følelser, at acceptere alle barnets følelser, at hjælpe barnet med at lære at regulere sine følelser og ved at spejle, se, høre og forstå barnets inderside. Selvværdet er fundamentalt for, hvordan vi har det på indersiden og sørger vi for at opbygge dét hos barnet, kommer selvtilliden mere naturligt af sig selv. Ikke omvendt. Barnet opnår ikke naturligt et stærkt selvværd ved, at barnet roses og selvtilliden øges. Tværtimod.

At opbygge barnets selvværd er altså tæt forbundet med evnen til at forstå barnets inderside og følelsesliv. At tage barnet alvorligt, lytte, spejle og at regulere barnets følelser.

Mange forældre har for få eller ingen redskaber til, at hjælpe deres barn med den følelsesmæssige udvikling, fordi de ikke selv oplevede at blive set, hørt og forstået på deres følelsesliv og inderside. Vi kan ikke naturligt give noget videre til vores børn, vi ikke selv har modtaget. Det kræver derfor en større indsats og noget hjælp og vejledning til forældre omkring, hvordan barnet hjælpes til at udvikle et sundt forhold til sit eget indre følelsesliv. Den følelsesmæssige intelligens, udvikler barnet ikke af sig selv – kun gennem forældre og andre voksne, som accepterer alle barnets følelser, hjælper barnet med at regulere følelserne, sætter ord på følelserne for barnet, spejler barnet i den måde, barnet oplever verden, og ved at forstå barnets adfærd som et udtryk for barnets indre tilstand. At se, høre og forstå barnet på indersiden, i stedet for ydersiden, er altså kimen til at bevæge sig ind i forståelsen for barnets indre følelsesliv.

Den følelsesmæssige trivsel og udvikling er motoren bag børns adfærd, evne til at indgå i relationer med andre mennesker, evne til at fastholde deres koncentration og opmærksomhed og dermed også for indlæringsevnen. Den er fundamental og afgørende for, hvordan barnet har det og hvordan barnet fungerer i verden, både som barn og som voksen.

Det her spil, er sammen med bogen “Den lille bog om store følelser” et virkelig hjælpsomt redskab til at udvikle barnets følelsesmæssige intelligens. Det er lavet på en måde, der appellerer til barnets univers og nysgerrighed. Bogen og spillet hænger sammen på den måde, at de samme figurer går igen. Det skaber en sammenhæng og genkendelighed for barnet og er lettere for dem at tage ind og forstå, da de får muligheden for at genkende sig selv i den anden. Alvoren er taget ud af spillet, hvilket er enormt godt, når det handler om følelser. Mange børn har desværre flere negative erfaringer omkring svære følelser, fordi omgivelserne ofte takler svære følelser på en anden måde end de lette, og derfor kan det for nogle børn være vanskeligt at beskæftige sig alt for meget med de svære følelser, hvis de har lært at lukke dem ned. En legende og let tilgang til det at tale om alle slags følelser, er derfor helt vidunderligt lavet i dette spil.

Spillet er lavet sådan, at man samarbejder om at hente alle følelserne hjem. Der er altså ikke nogen konkurrence om at komme først eller at være bedre end den anden – det handler om at have det sjovt og om at lære noget om følelser. Formålet lykkes virkelig. Til trods for at vi herhjemme har fokus på den følelsesmæssige udvikling, lærer mine børn noget om følelser på en helt anden måde. Vi forældre lærer endda noget om følelser, på en helt ny måde og vi bliver inspireret og mindet naturligt om, hvordan vi i hverdagen kan tale oftere med vores børn om, hvad de egentlig mærker, føler og oplever indeni.

At spille et spil, er noget der samler familien og skaber et nærværende pusterum, hvor alle kan være ligeværdigt med og have det sjovt. Noget af det mest nærende for et barn, er nærværende og uforstyrret kontakt med sine forældre. Spillet er så gennemført lavet, at barnet kun kan opleve det som en sjov aktivitet. Der er ingen konkurrence og opgaverne i spillet er lavet på en måde, så barnet ikke efterlades med en følelse af at have svaret forkert eller at være forkert. Der er nemlig ikke nogle rigtige eller forkerte svar – kun subjektive svar fra barnet.

Hvis du har børn mellem 3-6 år, vil jeg på alle tænkelige måder anbefale jer at anskaffe spillet. Jeg kender endnu ikke til noget lignende og der er næsten garanti for, at både børn og forældre lærer noget om at møde barnets og andre menneskers følelsesliv, både på indersiden og ydersiden, og dermed for at forstå og implementere samtaler om oplevelsen af svære følelser og om barnets følelsesudtryk generelt.

https://ciha.dk/produkt/alle-mine-foelelser-indeni-og-udenpaa/

Maria Anderson.