Handelspolitik

Produkter og tjenester udbydes af:

Maria Anderson
CVR nr.: 41540486
Tlf.: 28 59 58 47

Kontakt på: holstanderson@gmail.com

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) 

Levering: Digitale produkter leveres kort efter købet via e-mail, hvor du får adgang til et download-link.

Kvittering samt produkt tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved købet.

Online produkter: Er dit til evigt brug, med mindre andet er foreskrevet. Maria Anderson har ingen forpligtelser til at udgive materialet til evig tid, for at du kan bruge det til evig tid, kræver det at online produktet downloades til egen enhed. Ved køb af online produkter frasiges retten automatisk til 14 dages fortrydelsesret, da produktet leveres øjeblikkelig.

Rettigheder: Alle rettigheder til uddannelse, trykt som digitalt materiale, tilhører Maria Anderson. Ved køb opnås brugsret til det købte materiale/produkt. Det købte materiale/produkt er personligt og må ikke bruges til andre formål end hvortil det er købt. Specifikt må materialet/produktet ikke anvendes i direkte eller indirekte konkurrence med Maria Andersons virksomhed. Brugsretten til det købte materiale/produkt er altid personligt og kan ikke overdrages.

Returret: Du fraskriver dig retten til 14 dages fortrydelsesret, ved køb af digitale produkter. 

Såfremt Maria Andersons materiale/produkter eller navn anvendes i strid med ovenstående, tilfaldes erstatningsansvar efter dansk rets almindeliges regler, ligesom eventuel uberettiget anvendelse søges imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Maria Anderson. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Det er IKKE tilladt at dele produktet med andre.