Indeholder reklame.

Når barnet nærmer sig de tre år, vil det optage de fleste forældre, hvordan de skal komme så nemt igennem suttestoppet, som muligt.

Børn kan være mere eller mindre knyttet til deres sut, afhængigt af omfanget af brugen og i hvilke situationer, barnet har fået mulighed for at benytte den. Fælles for alle børn, der skal stoppe med at bruge sut, er dog, at de vil gennemgå en større eller mindre sorg over at skulle sige farvel til den, og at den sorg er vigtig, at tage alvorligt.

Mange forældre er i tvivl om, hvilken løsning, der er den helt rigtige, når barnet skal stoppe med at bruge sut. I min optik, er den nøjagtige løsning ikke så afgørende. Jeg er mere optaget af m å d e n, suttestoppet håndteres på at forældrene og på respekten omkring det.

At skulle give afkald på sin sut, er ikke småting for et barn. Det vil typisk vække store følelser, da barnet har knyttet sig til sutten og fundet trøst og beroligelse ved den. Det er derfor vigtigt, at tage barnets følelser alvorligt. At forberede barnet på at skulle sige farvel til sutten og ikke mindst at forberede sig på som forældre, at skulle gennemgå sorgen sammen med barnet, som naturligt følger med.

Inspiration til måder, at stoppe med at bruge sut og hvorfor respekten er den vigtigste:

Respekten er vigtig, da barnet har haft et nært og forbundet forhold til sutten. Det vil derfor være en fordel, at forsøge at sætte sig i barnets sted og have øje for respekten omkring måden, sutterne afskaffes på. At ødelægge sutterne, eller at smide dem i skraldespanden, kan give barnet et indtryk af, at vi ikke forstår den værdi, sutterne har haft for barnet. At give dem videre til ”genbrug”, så andre, mindre børn, kan få glæde af dem eller at sende dem til julemanden, der kan give dem videre til andre babyer eller børn, der har brug for dem, kan være en måde at styrke barnets fornemmelse af glæden ved at give noget videre og glæde andre, og at øge fokus på at genbruge materialer og ting, så andre vil kunne få glæde af noget, de også har brug for. (Særligt, hvis du også ønsker at give værdien af respekten for klimaet, videre til dine børn).

Børn har brug for at føle sig set, hørt og forstået, så når barnet står overfor at skulle gennemgå en svær periode med større eller mindre sorg over, at skulle sige farvel til sutten, er det vigtigste for barnet, at vi lytter, trøster og rummer, at barnet har det, som det har det.

Derfor er det vigtigste, at vi forstår barnets sorg, og at vi vælger at gennemføre suttestoppet i en periode, hvor der er ro på os forældre, og ro omkring barnet. Formålet er, at gå igennem sorgen – ikke at vige udenom, ved at flytte fokus væk fra den eller at ignorere den.


Hjælpsomme redskaber:

Børn har brug for forudsigelighed og forberedelse, og derfor kan det være hjælpsomt for både barn og forældre, at forberede barnet på, hvad der skal ske. ”Pelle og Ronja – Frø og sutterne”, er en bog skabt til det formål, at hjælpe børn og forældre med forberedelsen til, at skulle gennemgå et suttestop. Den er udviklet af Psykolog, Ina Victoria Haller, og kan købes her.

Bogen er et hjælpsomt værktøj til forældre, der ønsker at hjælpe deres barn igennem den svære periode det er, at skulle stoppe med at bruge sut, og er desuden hjælpsomt for barnet ved suttestop, da det vil kunne spejle sig i andre (i det her tilfælde Pelle), der går igennem det samme.