FOREDRAG: INSTITUTION ELLER HJEMMEPASNING

– Et foredrag omkring barnets behov, og barnets følelsesmæssige & relationelle udvikling.

INDRE RO RETREAT

Et fysisk og psykologisk nærende retreat, hvor vi kommer til at arbejde med den dybe forbindelse mellem din krop og din bevidsthed, og hvor vi skaber næring og ro, i din krop og dit sind.

INDRE RO WORKSHOP

3 online workshops med Health Coach, Christinna Thisgaard, hvor vi tager dig igennem sammenhængen mellem krop og psyke, og skaber næring og ro i din krop og i dit sind.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Om mig

Jeg er uddannet Familierådgiver med speciale i følelsesmæssige svigt, jeg har arbejdet som Børne- og Familierådgiver og har læst en kandidat i Pædagogisk Psykologi på Aarhus Universitet. Aktuelt er jeg halvvejs i min fireårige uddannelse til Familie- og Psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut i Aarhus.

Jeg er holistisk orienteret, hvilket for mig betyder, at jeg betragter krop og sind som en samlet helhed og funktion, der ikke kan skilles ad. Vores tanker sætter sig som kropslige fornemmelser og det vi fylder i vores krop, påvirker vores sind. Jeg er helhedsorienteret i min måde at arbejde på og er derfor optaget af, at arbejde med alle de elementer, både indeni og udenfor os selv, der påvirker os og skaber ubalancer.

Jeg er fagligt funderet i Psykodynamikken og betragter derfor vores liv, krop og psyke, som formet af de omgivelser og mennesker, vi er opvokset i og omkring. Jeg er særligt optaget af vores første tre leveår, som fundamentet for det menneske, vi er blevet til i dag. Vores tilknytningsmønstre skabes tidligt i livet og danner fundamentet for måden, vi har det med os selv, og vores evne til at indgå i tætte relationer med andre mennesker.

Uddannelse:

Psykoterapeutisk Institut, Aarhus (PIAA) 2019 – 2023

4 årig uddannelse til certificeret Familie- og Psykoterapeut.

Find dit personlige Fundament, Psykoterapeutuddannelsen 2018

125 uddannelsestimer i at udvikle personligt lederskab. Herunder:

  • At udvikle, mærke og udtrykke personlige følelser og tanker, på kontaktfulde måder.
  • At udvikle kompetence til at formulere realisable, personlige mål og evne til, at forfølge målene til tilfredshed.

Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet 2014 – 2016

Speciale i angst og særlig sensitivitet blandt børn

Social Work Degree, Deakin University, Melbourne Australia 2012

Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College, 2009-2013

Speciale i Familierådgivning, tilknytning og følelsesmæssig omsorgssvigt

 

Erhvervserfaring:

Selvstændig Familievejleder og Psykoterapeut 2020 – nu

En del af ekspertpanelet hos Klub Æblebørn / Anette Straadt 2020 – nu

Psykologisk Chat- og Brevkasserådgiver hos Cyberhus 2015-2016

Børne- og Familierådgiver 2013-2014

Inspiration

Repost fra @tothemoon_honey : 

“Mange af os kender alt for godt den indre, kritiske stemme, der fortæller os, når vi har dummet os eller som udpeger fejl og mangler ved vores person. Hvordan kan vi blive opmærksomme på vores indre stemme og træne den til at blive mere kærlig og omsorgsfuld mod os selv? Hvorfor er det vigtigt, at vi anerkender os selv? Og hvordan kan vi begynde at skærpe blikket for en mere nysgerrig og nærværende relation med os selv? Det taler vi om med cand.pæd.psyk og familievejleder Maria Anderson.”
 
Find afsnittet “Om at få et mere kærligt blik mod os selv” i To The Moon Honey Podcast.

📷: @fotograf_malene_nelting
Børns adfærd er kommunikation.⁣
⁣⁣
Vi kender allesammen til, at vores børn pludseligt reagerer med en voldsomt irrationel adfærd. Kaster Lego igennem lokalet, kaster hele glasset med vand på gulvet med fuldt overlæg, går i spagat og raseri over at tabe en pasta på gulvet, vil have den blå kop, så den gule kop, så den blå kop, selvantænder over maden, der er skåret forkert ud og you know how it is...⁣.⁣
⁣⁣
Børn er ikke i stand til at sige “Hey, jeg har haft en svær dag, jeg har brug for at du ser mig og at du er her for mig..”⁣ De siger det på alle mulige andre måder, med deres adfærd.⁣⁣
⁣⁣
Vi har en tendens (mig selv inklusiv) til at møde børn i deres direkte adfærd og ud fra en 1:1 forståelse af dem. ⁣⁣
Altså sådan, at når de bevidst smider vandglasset på gulvet, så møder vi dem med belærende ord om, at det må de ikke (det ved de godt) og når de bliver rasende over bagateller, taler vi til deres fornuft og bliver rasende irriterede. ⁣⁣
⁣
Jeg øver mig i at spørge mig selv: ⁣⁣
Hvad prøver mit barn at fortælle mig lige nu? 
Er jeg nærværende og mentalt tilstede? 
Hvad har mit barn oplevet af svære ting i dag? (Store følelsesudbrud har ofte en sammenhæng til noget, der er foregået på et helt andet tidspunkt end her og nu)⁣⁣
⁣⁣
Og når vores omgivelser møder os med en tåge af skam over, at vi ikke formår at håndtere vores børn og få dem til at “opføre sig ordentligt”, så må vi minde dem og os selv om, at irrationel adfærd er helt a l m i n d e l i g e udtryktsformer for et barn der ganske enkelt bare har brug for k o n t a k t eller som har brug for at få reguleret sit nervesystem. ⁣
⁣
Det kender de fleste af os (voksne) nok i virkeligheden også selv… 😭 🤯⁣
⁣⁣
________⁣⁣
⁣⁣
#relationer #adfærd #adfærdspsykologi #selvfølelse #selvværd #nysgerrighed #relationskompetence #sårbarhed #følelser #forældreskab #familieliv #omsorg #omsorgsrevolution #psykologi #barndom #opvækst #terapi #familieterapi #familierådgivning #bæredygtigtfamilieliv #nytbørnesyn #børnesyn #detnyebørnesyn
Børn bliver til dem, de er, i relationen til nære voksne. ⁣⁣
⁣⁣
Deres selvværd, tanker om sig selv og personlighed, udvikles gennem måden, vi forbinder os med barnet og ser det. At se barnet, handler om en dybere forbindelse, interesse og forståelse, og den kommer til udtryk gennem holdningen til barnet, men også gennem øjnene, der ser det. ⁣⁣
⁣⁣
Lyser du op og ser på barnet med varme øjne eller sker der det modsatte? ⁣⁣
⁣
Det handler ikke kun om fysisk at se på barnet, fra yderside til yderside, men om virkelig at se barnet, for den barnet er. At holde sig nysgerrig og åben overfor barnets egen opfattelse af, hvem det selv er. ⁣
⁣
Som barn fik jeg tidligt at vide, at jeg var mere kreativ end boglig. Det forfulgte mig hele livet. Det blev til min egen selvopfattelse, at det med at gå i skole, det kunne jeg sikkert ikke finde ud af. Først på videreuddannelser, hvor jeg begyndte at klare mig godt, gik det op for mig, at det havde været en stor løgn hele mit liv, og jeg oplevede netop mig selv, som enormt boglig. ⁣
⁣
Definitioner har en vild påvirkning på børn, da de endnu ikke har defineret sig selv. Det skal vi støtte dem i at gøre selv, i stedet for at gøre det for dem. ⁣
⁣⁣
Det handler ikke om at være et omvandrende smil konstant, men om at holde sig så varm og nysgerrig overfor barnet, som muligt. ⁣
⁣
⁣Er du blevet defineret som barn? 
(Fx hysterisk, hende den vrede, den vanskelige, den dumme, den fjollede, den kloge, den seje?) ⁣
⁣⁣
___________⁣⁣
⁣⁣
#børnesyn #voresbørn #forældrelivet #morliv #morlivet #sødebørn #børnefri #omsorg #omsorgsrevolution #farlivet #tilknytning #selvværd #selvfølelse #selvtillid #kritiker #indrekritiker #perfektionisme #sårbar #sårbarhed
BØRN & MAD ~
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Mange af os er vokset op med, at børns grænser og madindtag kontrolleres udefra. “Spis lige en kartoffel mere”, “du skal smage på maden”, “du skal spise op, før du får dessert”, “skal du have lidt blomkål? Jeg giver dig lidt blomkål. Du skal lige spise TRE stykker mere!” Måske kombineret med en lidt halv-anstrengt stemning, en trang til at made barnet, imens det distraheres af noget andet (been there 🙋🏻‍♀️) og voksne øjne, der mere eller mindre konstant overvåger barnets tallerken. ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Det er nærmest en universel lov, at tryk avler modtryk. Vores børns mangel på appetit og lyst til at smage på maden, stiger proportionelt med vores ydre kontrol.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Det handler om, at være ved middagsbordet med vores børn, som vi ville være med alle andre mennesker. Ingen af os ville bryde os om at blive overvåget og presset til at smage, eller at få “sneget” en broccoli i munden, imens vi gaber. ⁣
⁣
Det overskrider vores grænser og på den måde lærer vi vores børn det samme. At overskride egne og andres grænser, og at orientere sig efter mennesker udenfor sig selv, i stedet for at mærke efter indeni. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Børn er kompetente til selv at kunne mærke, hvad de kan lide og ikke kan lide, og om de er sultne eller ej. Ydre pres fra os, vil skabe det modsatte resultat, end det vi ønsker. Det handler om at respektere barnets grænser og behov, og at øve sig i at slippe kontrollen. Det gør det langt nemmere for os selv, kun at skulle tage ansvar for, hvad der bliver serveret, og at slippe ansvaret for, hvad og hvor meget der bliver spist. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Vi er biologisk skabt til at sørge for at nære vores børn, så det er ikke nemt. Frustrationen over at grøntsager nægtes, kan få den tørreste majchips “med gulerod” til at føles som dagens mest nærende⁣ måltid 🙋🏻‍♀️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣Tålmodighed og tillid… 
_________⁣⁣⁣
⁣⁣
#relationskompetence #børnesyn #forældreskab #bevidstforældreskab #grænser #familierådgivning #morliv #tilknytning #omsorgsrevolution #relationer #familieterapi #psykologi #børnogmad #madvaner #værdier
Vi har en tendens til at forvente noget af børn, vi voksne ikke engang selv evner. Hvis vi har (over)samarbejdet hele dagen, med chefen eller kollegaerne, så sprudler vi heller ikke ligefrem af overskud og samarbejdsvilje, når vi kommer hjem.⁣ (Forestil dig din partner, stille endless krav til dig. “Du skal lige gå på toilettet, husk at vaske fingre, ryd lige op her, ej stop nu med at være så vanskelig, gå nu ud og tag det nattøj på, nej du må ikke se fjernsyn, spis din mad, åben den mund op nu og børst de tænder, stop med at kaste med ting…” ⁣Det er ikke fordi, vi ikke skal stille krav, men husk: børn samarbejder hele dagen.)⁣
⁣⁣
Vores børn er langt yngre udgaver af os selv, så hvordan skulle de kunne holde noget ud en hel dag, vi ikke selv ville kunne?⁣⁣
⁣⁣
At være krævende, umulig, besværlig, mor-syg og hysterisk (få eksempler af mange), er et udtryk for almindelige tilstande for både børn og voksne, hvis system er overophedet og dysreguleret, og hvis krop mangler RO og basic tryghed i form af et andet roligt nervesystem, 
at læne sig ind i. ⁣⁣
⁣⁣
____⁣⁣
⁣⁣
#indrero #indrebalance #børneadfærd #narrativer #fortællinger #overbevisninger #familieterapi #selvudvikling #egenomsorg #børnesyn #detnyebørnesyn #forældreskab #bevidstforældreskab #umulig #morsyg #hysterisk #seperationsangst #angst #tigerspring #barsel #barselsliv #barselslivet #babylivet #orlov #forældreorlov #barndom #frihed
Noget af det, der (næsten) dagligt udfordrer mit eget moderskab, er mine børns tydelige måde, at udtrykke deres 
behov! 🔥⁣
⁣
Jeg får det sådan lidt indeni, at ja, det er da skønt at vi har lært dig at være så tydelig omkring det, du gerne vil, men kunne du da (for helvede) ikke skrue lidt ned for det, bare engang imellem? 🤯 
(Det siger jeg selvfølgelig ikke)⁣
⁣
Lige der, taler en meget yngre del af mig selv - som engang troede, at behov ikke måtte udtrykkes SÅ tydeligt. ⁣
⁣
Dagligt minder jeg mig selv om, at mine børn er velkomne til at udtrykke deres ønsker og behov, og at jeg aldrig er forpligtet til at opfylde dem nu og her. (Afhængigt af behovet)⁣
⁣
Når noget føles irriterende og ubehageligt indeni (som når vores børn vil have vores opmærksomhed NU!), kan vi have lyst til, at regulere det udenfor os selv. At tænke, at KRAVENE MÅ STOPPE, så jeg får det lettere indeni. Men kunsten er, at regulere det indeni os selv. At registrere og regulere ubehaget selv (ved at møde følelsen nysgerrigt og omsorgsfuldt) og at stå fast ved vores (neutrale) nej, hvis det faktisk er sådan, vi har det - uanset barnets reaktion på det.⁣
⁣
Bevidst forældreskab er virkelig ikke nemt, ⁣
men det er virkelig besværet værd..⁣
⁣
⁣
📷 : @fotograf_malene_nelting ⁣/ @malene_nelting 
⁣
_______⁣
⁣
#regulering #følelser #tilknytning #egenomsorg #omsorg #omsorgsrevolution #tilknytning #detnyebørnesyn #børnesyn #forældreskab #bevidstforældreskab #indrero #indrebalance #morlivet #morliv #moderskab #behov #barnetsbehov #sårbarhed #sårbarmor #relationer #børneliv #barndom #børn
You know, situationer hvor din rationelle, voksne hjerne, ikke fatter en skid. “Du beder jo selv om den ske?! Og så vil du ikke have den alligevel … ?!” 🤯 ⁣
⁣
Det handler ikke om den ske. ⁣
Det handler ikke om, at du er dum. ⁣
Det handler ikke om, at du skal gå langt væk. ⁣
⁣
Dit barn mærker overvældelse og modstand indeni, og det forsøger, med sin meget umodne hjerne, at udtrykke det for at blive hørt og forstået. 
Ofte er din fornemmeste (og sværeste, i know) opgave egentlig bare, ⁣
at være der… 💆🏻‍♀️⁣
⁣
_____⁣
⁣
#børnesyn #detnyebørnesyn #relationer #relationskompetence #indrero #indrebalance #kommunikation #børn #følelser #nedsmeltning #tigerspring #morliv #følelser #storefølelser #adfærd #bevidstforældreskab #bevidst #forældreskab #forældrelivet #morlivet #barselslivet #bæredygtigtfamilieliv
Jeg anerkender virkelig problemet med ekspertvældet. Det risikerer at fjerne os fra vores egen indre visdom, intuition og de ressourcer, vi har indeni. Vores indre viden og styrke bliver sløret, når vi orienterer os efter noget, udenfor os selv. ⁣
⁣
Omvendt ville jeg ikke være, hvor jeg er nu, hvis ikke jeg havde benyttet mig af “eksperter”. I mit tilfælde særligt, af psykologer, psykoterapeuter og uddannelser. ⁣
⁣
Jeg har derfor en enorm ydmyghed overfor den kæmpe ressource det kan være, at hente hjælp udefra. Fordi : Mennesker har brug for mennesker. Vi har brug for mennesker, der er længere i processen end os selv, men som har været det samme sted som os. Børn har brug for voksne, modne mennesker og peers, som er længere fremme end dem selv. Det er måden, børn udvikler sig på, og det er også måden, voksne udvikler sig på. ⁣
⁣
Derfor ser jeg ingen skam i behovet for en “ekspert”, en mentor eller en terapeut, som kan hjælpe dig videre. Jeg benytter mig selv af det, og jeg havde da i særdeleshed brug for det, da jeg selv ramte rock bottom / mødte “tyrens røvhul”, som min veninde @christinna_thisgaard så smukt beskrev det. (#bliss)⁣
⁣
Derfor vil du høre mig sige mange gange, at det handler om at mærke efter og styrke forbindelsen indefra, så vi kan (gen)lære at stole 100 % på os selv - men at vi inden da, har brug for hjælp, for at nå dertil!
⁣
Ingen af os vil nogensinde nå frem til et færdigbehandlet, totalt renset indre. 
Vi er a l l e (!) forever studerende 🔥
⁣

📷 : @fotograf_malene_nelting 

_______⁣
⁣
#psykoterapi #eksperter #ekspertvælde #ekspert #ekspertise #psykologi #familieterapi #pædagogiskpsykologi #indrero #studerende #selvudvikling #skygger #skyggearbejde #indrebarn #heling #holistisk #indrebarn #omsorg #viden #videnskab #omsorgsrevolution #familievejledning #familierådgivning #familievejleder #familierådgiver #rådgiver #børnesyn #detnyebørnesyn